visitmanacorMANACOR

facebookemail2

 • auditori.jpg
 • bodega.jpg
 • carreres.jpg
 • ciclistes.jpg
 • dimonis.jpg
 • enagistes.jpg
 • farola.jpg
 • font.jpg
 • llaut.jpg
 • mossen.jpg
 • platja.jpg
 • senyal.jpg

 

gris2

Q de Qualitat Turística a les platges de Manacor

Avui en dia la qualitat en el servei és un dels principals objectius que regeixen la gestió de les organitzacions, tant públiques com privades. El sector turisme està especialment conscienciat amb la qualitat com element de promoció o de fidelització dels clients i visitants. Per tot això, i davant la importància que per l’Ajuntament de Manacor suposa tenir un distintiu de qualitat, la delegació de Turisme aposta per a la implantació dins el 2013 a les platges de Manacor de la norma UNE 187.001:2011 en la seva versió del 2011 o Q de Qualitat Turística.

La implantació de la Q de Qualitat Turística es durà a terme al llarg de la temporada a les nou platges del terme municipal de Manacor (s’Illot, Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Mendia, s’Estany d’en Mas, Cala Antena, es Domingos Grans, es Domingos Petits i Cala Murada) i la metodologia que es proposa pel desenvolupament la implantació s’estructurarà en 5 fases de treball:

1. Avaluació i diagnòstic inicial de les platges de Manacor

L’objectiu és identificar els punts forts i dèbils de l’organització, els riscs i les oportunitats de millora.

2. Disseny del sistema de gestió

Els compromisos que l’Ajuntament de Manacor vol assumir en quant a qualitat de les platges han de ser coherents amb la normativa de referència , així com en la satisfacció del client.

Una vegada consensuada la política de qualitat, s’establiran els objectius que indiquin el camí a seguir.

3. Anàlisi i documentació

Per definir el sistema de gestió, l’Ajuntament, identificarà els processos necessaris i determinarà els mètodes adequats de control, anàlisi i seguiment per assolir els resultats planificats i la millora en els processos de qualitat. 

4. Implantació i formació

S’entén per implantació, l’actuació segons les pràctiques definides i el seguiment i control d’activitats. 

5. Ajustament final

Mitjançant una auditoria es verificarà el grau de compliment dels requisits de la norma UNE 187.001, com a fase prèvia a l’auditoria de certificació del sistema per un organisme acreditat. 

 

Nuevo video promocional

Aquí os dejamos las versiones en castellano y en ruso del video promocional de Manacor que se proyectaron en la feria de Turismo de Moscú a Rusia.

VERSIÓN EN CASTELLANO

video

VERSIÓN EN RUSO

video

​ 
 Aj Manacor del Turisme logo2 consell  logo 3 informallorca

Plaça del Convent, 1 -· 07500 Manacor -· Tel: 971 849 126